Valpar planeras våren 2024


Ch Cameron Hard Rock Hallelujah

C.I.B SEUCH NOUCH FIUCH DKUCH NORDUCH LTCH EECH 
EEJCH LVJCH LTJCH BALTJCH 
TLNJWCup-18 BeneluxJW-18 TLNWCup-19 FIW-19
Cameron Hard Rock Hallelujah

”Rasmus”

HD: A/A

Cameron High Fidelity
”Tyra”

HD: B/B

HD Index: 103


SEUCH FIUCH NOUCH
Cameron Sunshine
”Sunnie”


Hane presenteras senare