”Tage”

Tage 10v
HD:n/a
ED:n/a
MH/BPH:n/a
RBP4:N/N eller N/RBP4
PLN:N/N eller N/PLN
A-Locus:n/a
B-LocusB/B eller B/b
E-Locus:E/E eller E/e

Utställningsresultat

2021-11-071 HP 1BH BIR BIG2Enköping, SECarina Ekwall, SE