Valputställning

Fantastisk start för vår Tage (Cameron High Voltage) 4månader gammal, BIR och senare BIG2 i en stor terriergrupp endast slagen av en fantastisk 11 månader gammal skotsk terrier. BIM var Rasmus (Cameron Hard Rock Hallelujah) dotter Hübinettans Snorkfröken.

Valputställning