Valparna är här!
Det blev fem stycken och en hane finns att tinga, de är leveransklara första veckan i juni.

SEUCH FIUCH NOUCH NOV-22
Cameron Killian Kelly
”Kevin”

e. Conor’s Prince Of Persia
u. Ch Cameron Killala
HD: A/A index 110
RBP4: N/N

SEUCH
Extra’s The Cameron Girl
”Midori”

e. Ch Cameron Austin
u. Ch Extra’s Needles And Pins
HD: B/B index 98
RBP4: N/N

Vad är HD Index?
Sedan 2012 görs skattning av avelsvärden, även kallat index, för HD och ED för att få ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa hos hund.

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD och ED skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata. Preliminärt kullindex bör

Vad är Microphthalmia?

Små deformerade ögon, syns så snart valparna öppnat ögonen, vissa är blinda. Sjukdomen är sällsynt men förekommer ibland hos wheaten terrier. En kull med drabbade valpar föddes i Sverige så sent som 2020. Därför har vi börjat testa våra avelsdjur.

Hör av dig på kennel-cameron@outlook.com om intresse finns


Om du är intresserad av kommande kull eller vill höra dig för om rasen välkommen att ringa
070-520 69 71 / 073-048 96 32 eller maila kennel-cameron@outlook.com

If you are interested in more information about upcoming litters, please contact us!
Heléne Hulthén & Sandra Träff
E-mail: kennel-cameron@outlook.com
Phone: 070-520 69 71